Information ang. Covid-19

Skärpta restriktioner från 29 oktober 2020

Hej! Som du säkert hört och läst har Folkhälsomyndigheten skärpt restriktionerna för Stockholmsregionen från och med 29 oktober till 19 november. Restriktionerna riktar sig till att minska smittspridningen ute i samhället; på shoppingcentra, i butiker, gym- eller träningslokaler, i kollektivtrafiken med flera. Vi hoppas att vi kan bryta den ökande smittotrenden under denna period tillsammans!

Vi på Almåsa Havshotell har sedan pandemin bröt ut i mars arbetat fram rutiner för att minimera risken för smittspridning och vi arbetar oförtrutet vidare med detta. Vi har minskat totala antalet gäster ytterligare från 29 okt. Alltid luftig möblering/dukning i våra matsalar och konferenslokaler – nu öppnar vi även fler lokaler som kan användas som matsalar i den mån det behövs. Det nya gymmet kommer endast att vara öppet för tidsbokning. Med dessa skärpta rutiner vill vi säkerställa att du som gäst ges ännu större möjligheter att hålla rätt avstånd till dina medmänniskor.

Vår personal följer FHM’s rekommendationer om sjukdom och symtom och detta gäller givetvis även dig som gäst – är du sjuk eller har har förkylningssymtom så ska du inte besöka oss.

Julborden

-Vi sätter varje sällskap med rekommenderad distans från andra sällskap. När våra gäster blir placerade vid sitt bord serveras sill och passande tillbehör.

-Vi har spridit ut julbordsbuffén till flera stationer. Vår serveringspersonal kommer göra varje sällskap uppmärksamma på när det är deras tur att ta mat från julbuffén. Alla gäster kommer att bli påminda att använda handsprit vid buffén.

-Samma tillvägagångssätt har vi arbetat efter under våra söndagsbruncher och grillkvällar – våra gäster har känts sig väldigt trygga med detta.


Ursprunglig information om Covid-19

Vi på Almåsa Havshotell arbetar proaktivt för att motverka spridning och smitta av Covid-19. Vår ledningsgrupp följer dagligen utvecklingen i Sverige och internationellt samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På anläggningsnivå har vi infört rutiner för att upprätthålla en säker miljö för våra gäster och medarbetare i verksamheten. Utöver riktlinjer till vår personal, ställer vi samma höga krav på att våra leverantörer ska följa utsatta rutiner för att minimera risken för spridning. För företag som bokat konferens följer vi Visitas avbokningsregler.

Några punkter i våra rutiner:

Alla våra måltider serveras med tallriksservering.
Vi använder oss av social distansering i matsalen.
Mer frekvent rengöring av allmänna ytor såsom toaletter, dörrhandtag, trappräcken o.s.v.
Desinfektionsstationer runt om i verksamheten.
Medarbetare med influensa och/eller influensasymtom stannar hemma.
Medarbetare som vart i kontakt med personer som befunnit sig i riskområden stannar hemma.
Undvika kroppskontakt (utom för ledsagning av synsvaga)
Väldigt god handhygien
Dialog med gäster och företag som besöker oss
..bland flera.

Välkommen att kontakta mig om du har några frågor på tel: 08-500 404 87.

Frågor rörande konferens och weekend:
08-500 404 80 (Tonval 1) | receptionen@almasa.se

Med vänlig hälsning
Britt-Marie Bäcke
Hotelldirektör