Orienteringsguide: rastning- och motionsslingor

Här informerar vi om hur du navigerar dig runt rastnings- och motionsslingorna här på Almåsa.

Höstlig bild från en brygga. Morgonsolen speglar sig i vattnet och lyser upp träd och vass

Orienteringsguide rastnings- och motionsslingor

Det finns ett system av rastnings- och motionsslingor i skogsområdet ovanför huvudbyggnaden. Slingorna är avgränsade med rep. På repet finns knutar som markerar vägval. Knutar som sitter i anslutning till en stolpe är bara skarvar och har ingen funktion för orienteringen. Det är generellt tillåtet att rasta ledarhundar längs slingorna men visa hänsyn om någon ledarhundsförare väljer att arbeta med sin hund i slingorna.

Man når slingorna från fyra olika platser

-från logen vid stranden
-från Övre Mysingen
-från Hårsfjärden
– från grusvägen som leder mot bommen

Det finns även stigar med rep och räcken från huvudbyggnaden mot stranden och vid stranden.

Vägbeskrivning till motionsslingan från receptionen via logen vid stranden

 • Följ höger kantmarkering från receptionen.
 • Efter en kraftig högersväng fortsätter du att följa kanten några meter. Du är nu på vägen mot stranden.
 • Korsa vägen och sök upp ett järnräcke.
 • Fortsätt hela tiden längs vänsterkanten. När räcket upphör kommer en mur. Man passerar ingången till Svartkrogen och fortsätter hela tiden längs vänster kant. Så småningom kommer ett nytt räcke.
 • Följ räcket tills det tar slut och du hör ljudfyren med tickande ljud som sitter på logen.
 • Sväng in vänster på gräset och sök upp repet som sitter fast i logens vägg.
 • Du ska ha repet på din högra sida. Terrängen är skogig och på sina ställen finns det en del rötter. Stigen är ganska brant uppåt på sina ställen. Följ repet ända upp till du hör ljudfyren vid grusvägen. Men strax innan man hör ljudfyren finns en knut på repet som markerar en stig in till vänster som leder till utsiktsplatsen.
 • När repet tar slut har du två val:

1. Gå rakt över stigen som kommer från höger och sök upp repet som du håller på din högra sida. Fortsätt tills du kommer till utsiktsplatsen. Det finns även en knut längs repet som markerar en stig som leder in på slingan som utgår från logen.

2. Gå rakt över stigen som kommer från höger och sök upp repet som du ska ha på vänster sida. Det vill säga att du svänger 90 grader åt höger. Fortsätt längs repet på din vänstra sida tills repet tar slut och du stöter på en bänk. Vänd ryggen mot bänken och gå rakt över stigen. När du hittat repet kan du välja att gå till Hårsfjärden eller Mysingen. Följ repet på vänster sida för att komma till ljudfyren som låter som en gök och sitter utanför Hårsfjärden. Följ repet på din högra sida för att komma till Övre Mysingen. När repet övergår i ett räcke är det lämpligt att koppla upp eventuellt lös hund. Fortsätt längs räcket tills det tar slut. Nu hör du ljudfyren som markerar ingången till gymmet och poolen på din vänstra sida. När räcket tar slut fortsätter du rakt över den korsande vägen och söker upp husväggen på Övre Mysingen. Följ väggen åt höger för att komma till dörren eller fortsätta mot Nedre Mysingen eller receptionen.

Motsatt riktning

Om du vill gå slingorna i motsatt riktning kan du utgå från Övre Mysingen eller Hårsfjärden. Om du utgår från Hårsfjärden svänger du in på slingan vid ljudfyren som låter som en gök och följer repet på höger sida tills du kommer fram till knuten. Fortsätt följa repet förbi knuten om du vill gå till övre Mysingen.

För att fortsätta längs rastningsslingan upp till grusvägen vänder du ryggen mot knuten och går rakt över stigen. Du har hamnat rätt om du hittar ett rep på din högra sida. Om du går lite snett åt höger stöter du på en bänk. Följ repet till en knut. Där svänger du vänster upp på stigen mot grusvägen. Obs! När du kommer upp på grusvägen svänger du höger och fortsätter längs höger kant förbi ljudfyren. Direkt efter ljudfyren finns ett rep som du följer tills du hittar en karbinhake. Korsa vägen och fortsätt längs repet på din vänstra sida nerför stigen mot logen.

För att gå mot parkeringen ovanför Hårsfjärden vänder du ryggen mot knuten och går lite snett till vänster över stigen. Du har hamnat rätt när du hittar ett rep på din vänstra sida. Repet övergår så småningom i ett järnräcke som slutar vid parkeringen. Härifrån kan man orientera sig med hjälp av ljudfyrarna som markerar den vanliga vägen förbi Hårsfjärden och den ljudfyr som markerar vägen mot Toppstugorna. OBS! att det ibland kan vara många bilar parkerade så man får ta det lite försiktigt.

Från Övre Mysingen

– Om du utgår från Övre Mysingen går du ut genom dörren och rakt över vägen.
– Sök upp planket som har en plåtskodd överdel. Följ planket på din vänstra sida tills det tar slut.
– Sväng vänster och sök upp räcket på din vänstra sida. Räcket övergår i ett rep som du ska ha på vänster sida.

Fortsätt till knuten. Här kan du välja att fortsätta längs repet ner till ljudfyren som låter som en gök som markerar Hårsfjärden.

För att fortsätta längs rastningsslingan upp till grusvägen vänder du ryggen mot knuten och går rakt över stigen. Du har hamnat rätt om du hittar ett rep på din högra sida. Om du går lite snett åt höger stöter du på en bänk. Följ repet till en knut. Där svänger du vänster upp på stigen mot grusvägen. Obs! När du kommer upp på grusvägen svänger du höger och fortsätter längs höger kant förbi ljudfyren. Direkt efter ljudfyren finns ett rep som du följer tills du hittar en karbinhake. Korsa vägen och fortsätt längs repet på din vänstra sida nerför stigen mot logen.

För att gå mot parkeringen ovanför Hårsfjärden vänder du ryggen mot knuten och går lite snett till vänster över stigen. Du har hamnat rätt när du hittar ett rep på din vänstra sida. Repet övergår så småningom i ett järnräcke som slutar vid parkeringen. Härifrån kan man orientera sig med hjälp av ljudfyrarna som markerar den vanliga vägen förbi Hårsfjärden och den ljudfyr som markerar vägen mot Toppstugorna. OBS! att det ibland kan vara många bilar parkerade så man får ta det lite försiktigt.

Vägbeskrivning till strandhuset och stranden

 • Följ höger kantmarkering från receptionen.
 • Efter en kraftig högersväng fortsätter du längs kanten. Du är nu på vägen mot stranden.
 • Korsa vägen och följ räcket till det tar slut.
 • Korsa vägen igen och följ räcket på din högra sida. När räcket slutar fortsätter du längs gräskanten till ett nytt räcke.
 • Följ det nya räcket. När det tar slut svänger du höger in på en grusväg.
 • Följ repet på höger sida tills det tar slut.
 • Korsa vägen åt höger och sök upp ett nytt rep. Fortsätt längs repet över en liten träbro.
 • Repet slutar i husväggen på strandhuset. Fortsätt längs väggen fram till rampen.
 • Gå upp för rampen om du vill komma in i huset. Du har dörrar på höger sida som leder till huset där det bland annat finns omklädnings- och duschrum samt toaletter.
 • Fortsätt ner för rampen till ljudfyren med tickande ljud. Här har du två val:

1. Terrassen, bastuflotten och hundbadet
Sväng höger in på terrassen som löper runt huset. Tänk på att det är två trappsteg upp till terrassen. I bortre änden finns en jacuzzi och på vänster sida före jacuzzi’n finns bord och stolar. Nedanför ligger bastuflotten och till höger är det tillåtet för hundar att bada under uppsikt. Obs! Det är två trappsteg ner för att komma till bastuflotten och badet.

2. Bryggorna
Vänd ryggen mot de två trappstegen efter rampen och följ höger sida och rep. Efter ett par meter finns en soptunna.Fortsätt rakt fram till ett rep som du ska ha på höger sida. Följ repet för att komma ut på första bryggan. Efter en kraftig högersväng övergår repet i ett järnräcke. Fortsätt ut på bryggan. Här finns en bänk och, vid slutet av bryggan, en talande termometer som anger vattentemperatur och lufttemperatur.

För att komma till den andra bryggan fortsätter du rakt fram när repet svänger kraftigt till höger. Följ högerkanten som ibland är markerad med ett rep. Se till att hela tiden gå på asfalten så kommer du rätt. Vägen slutar vid ett högt plank. Om du svänger till höger kommer du ut på bryggan. Till vänster strax innan planket finns ett soldäck i trä och bänkar där man kan byta om.

 • Enklaste sättet att gå tillbaka till huvudbyggnaden från stranden är att följa höger kant på vägen tills man hör den tickande ljudfyren på logen. Sväng vänster och följ höger kant tills du hör ljudfyren vid receptionen.

Vägbeskrivning till strandhuset och stranden via logen

– Följ höger kantmarkering från receptionen.

Efter en kraftig högersväng fortsätter du längs kanten. Du är nu på vägen mot stranden. Korsa vägen och följ vänster kant hela tiden. Först har du ett räcke och sedan stensatta kanter. Du passerar även ingången till Svaartkrogen. Fortsätt tills du hör den tickande ljudfyren vid logen. Korsa vägen åt höger och följ höger kant mot bryggorna eller strandhuset.