Orienteringsguide: rastning- och motionsslingor

Här informerar vi om hur du navigerar dig runt rastnings- och motionsslingorna här på Almåsa.

Höstlig bild från en brygga. Morgonsolen speglar sig i vattnet och lyser upp träd och vass

Det finns ett system av rastnings- och motionsslingor i skogsområdet ovanför huvudbyggnaden. Slingorna är avgränsade med rep. På repet finns knutar som markerar vägval. Knutar som sitter i anslutning till en stolpe är bara skarvar och har ingen funktion för orienteringen. Det är generellt tillåtet att rasta ledarhundar längs slingorna men visa hänsyn om någon ledarhundsförare väljer att arbeta med sin hund i slingorna.

Man når slingorna från fyra olika platser:
• från logen vid stranden
• från Övre Mysingen
• från Hårsfjärden
• från grusvägen som leder mot bommen
Det finns även stigar med rep och räcken från huvudbyggnaden mot stranden och vid stranden.

Vägbeskrivning till motionsslingan från receptionen via logen vid stranden
• Följ höger kantmarkering från receptionen.
• Efter en kraftig högersväng fortsätter du att följa kanten några meter. Du är nu på vägen mot stranden.
• Korsa vägen och sök upp ett järnräcke.
• Fortsätt hela tiden längs vänsterkanten. När räcket upphör kommer en mur. Man passerar ingången till Svartkrogen och fortsätter hela tiden längs vänster kant. Så småningom kommer ett nytt räcke.
• Följ räcket tills det tar slut och du hör ljudfyren med tickande ljud som sitter på logen.
• Sväng in vänster på gräset och sök upp repet som sitter fast i logens vägg.
• Du ska ha repet på din högra sida. Terrängen är skogig och på sina ställen finns det en del rötter. Stigen är ganska brant uppåt på sina ställen. Följ repet ända upp till du hör ljudfyren vid grusvägen. Men strax innan man hör ljudfyren finns en knut på repet som markerar en stig in till vänster som leder till utsiktsplatsen.
• När du kommer upp på grusvägen har du ljudfyren till vänster.
• Väl uppe på grusvägen kan du välja att fortsätta längs grusvägen i färdriktningen förbi ljudfyren för att komma till Ådfjärden och parkeringen.
• Du kommer vidare på slingan mot utsiktsplatsen, Hårsfjärden och Mysingen genom att svänga vänster direkt efter ljudfyren in på stigen.
• Följ repet på höger sida. Eventuellt rep på vänster sida kan du ignorera.

När repet tar slut har du två val:

  1. Gå rakt över stigen som kommer från höger och sök upp repet som du håller på din högra sida. Fortsätt tills du kommer till utsiktsplatsen. Det finns även en knut längs repet som markerar en stig som leder in på slingan som utgår från logen.
  2. Gå rakt över stigen som kommer från höger och sök upp repet som du ska ha på vänster sida. Det vill säga att du svänger 90 grader åt höger. Fortsätt längs repet på din vänstra sida tills repet tar slut och du stöter på en bänk. Vänd ryggen mot bänken och gå rakt över stigen. När du hittat repet kan du välja att gå till Hårsfjärden eller Mysingen. Följ repet på vänster sida för att komma till ljudfyren som låter som en gök och sitter utanför Hårsfjärden. Följ repet på din högra sida för att komma till Övre Mysingen. När repet övergår i ett räcke är det lämpligt att koppla upp eventuellt lös hund. Fortsätt längs räcket tills det tar slut. Nu hör du ljudfyren som markerar ingången till gymmet och poolen på din vänstra sida. När räcket tar slut fortsätter du rakt över den korsande vägen och söker upp husväggen på Övre Mysingen. Följ väggen åt höger för att komma till dörren eller fortsätta mot Nedre Mysingen eller receptionen.
  3. Motsatt riktning.
    Om du vill gå slingorna i motsatt riktning kan du utgå från Övre Mysingen eller Hårsfjärden. Om du utgår från Hårsfjärden svänger du in på slingan vid ljudfyren som låter som en gök och följer repet på höger sida. Vid knuten korsar du vägen och söker upp bänken eller repet på din högra sida. Följ repet på höger sida. Om du vill gå mot Mysingen fortsätter du bara förbi knuten längs repet.