Orienteringsguide till och från hotellrum

Här informerar vi om hur du navigerar dig till och från hotellrummen.

Höstlig bild från en brygga. Morgonsolen speglar sig i vattnet och lyser upp träd och vass

Huvudbyggnaden är ett L-format hus med två entréer. Entrén till receptionen ligger i vinkeln och är markerad med en ljudfyr som låter som en koltrast. Dörren till baren ligger till vänster om receptionen ovanför en trappa och är markerad med en ljudfyr som har ett bubblande ljud.Utanför ingångarna bildas en gårdsplan där taxibilarna stannar. Om man följer husväggen från receptionen mot ingången till baren hittar man en soptunna. Om du står med ryggen mot ingången till baren finns det till vänster bord och stolar sommartid. Rakt fram från ingången till baren på andra sidan gårdsplanen finns två bänkar och lite till höger finns en soptunna. Till vänster finns trappan som leder mot Hårsfjärden. Den markeras bland annat av en ljudfyr med plumsande ljud som sitter mellan bänkarna och trappan.

Hotellrummen är fördelade i fyra byggnader som är utspridda över området. Byggnaderna heter Mysingen, Hårsfjärden, Ådfjärden och Landfjärden. Det finns också fyra friliggande stugor på området som går att hyra. De kallas toppstugorna. Om inget annat anges utgår vägbeskrivningarna från receptionen i huvudbyggnaden

Mysingen

Mysingen ligger snett upp till höger från entrén vid receptionen. Mysingen är ett rakt hus i två våningar som ligger i suterräng. Längst bort på övre våningen finns en utbyggnad där med gym och pool. I nedre Mysingen finns rum 71-82 och i övre Mysingen finns rum 91-101.

Vägbeskrivning till nedre Mysingen

 • Följ höger kantmarkering från receptionen.
 • Efter en kraftig högersväng fortsätter du följa kanten några meter. Du är nu på vägen mot stranden.
 • Korsa vägen och sök upp ett järnräcke.
 • Följ räcket på din högra sida. Räcket svänger kraftigt höger nästan omedelbart.
 • Marken lutar nu svagt nerför.
 • Fortsätt längs räcket, du passerar en ljudfyr med pipande ljud på din vänstra sida.
 • Fortsätt tills räcket återigen svänger kraftigt till höger.
 • Lyssna efter ljudfyr med brusande ljud snett fram till vänster. Den markerar ingången till nedre Mysingen. Om du fortsätter följa räcket kommer du fram till väggen på huset till höger om dörren

Vägbeskrivning till övre Mysingen

 • Följ höger kantmarkering från receptionen.
 • Efter en kraftig högersväng fortsätter du följa kanten några meter. Du är nu på vägen mot stranden.
 • Korsa vägen och sök upp ett järnräcke.
 • Följ räcket på din högra sida. Räcket svänger kraftigt höger nästan omedelbart.
 • Fortsätt några steg och korsa sedan vägen och sök upp ett likadant järnräcke som du ska ha på din vänstra sida.
 • Följ räcket förbi en ljudfyr med pipande ljud. Vägen är en uppförsbacke.
 • Några meter efter ljudfyren korsar du vägen och söker upp ett likadant räcke som du ska ha på din högra sida.
 • Följ räcket fram till husgaveln. Dörren till hotellrummen ligger nära hörnet.
 • För att komma till gymmet och poolen går du förbi den första dörren och följer husväggen tills du hör en ljudfyr med tickande ljud. Den markerar stolpen med kodlås och dörröppnare.

Vägbeskrivning från nedre Mysingen till övre Mysingen

 • Följ muren till höger utanför dörren.
 • När muren tar slut svänger vägen kraftigt höger och du hittar ett järnräcke som du ska ha på din högra sida.
 • Följ räcket uppför backen, du passerar den pipande ljudfyren på din vänstra sida.
 • Följ räcket fram till husgaveln. Dörren till hotellrummen ligger nära hörnet.
 • För att komma till gymmet och poolen går du förbi den första dörren och följer husväggen tills du hör en ljudfyr med tickande ljud. Den markerar stolpen med kodlås och dörröppnare.

Notera att du även kan förflytta dig mellan nedre och över Mysingen inomhus.

Hårsfjärden

Hårsfjärden är två hus som ligger ovanför de tre trapporna ungefär mitt emot entrén till baren. Det första huset är i två våningar. Entrén till trapphuset för att komma till övervåningen ligger närmast trapporna från huvudbyggnaden. På nedre våningen ligger rum 21-26 och på övre våningen rum 41-46. Det andra huset ligger strax ovanför. Där finns rum 27-32. Det finns tre ingångar på nedervåningen på respektive hus. På ytterdörren finns relief- och punktmarkering. När man gått in genom ytterdörren finns en gemensam hall. Rum med udda nummer ligger till vänster och rum med jämnt nummer till höger. På väggen bredvid respektive dörr i ögonhöjd finns relief- och punktmarkering som visar rumsnummer.

Vägbeskrivning till Hårsfjärden

Det finns två vägar till Hårsfjärden. Den vanligaste är via de tre trapporna mitt emot baren. Man kan även gå via en gångväg för att undvika trapporna, se beskrivning längre ner. Gångvägen ansluter till höger strax ovanför den översta trappan. Därifrån är det samma vägbeskrivning.

 • Gå till trappan vid ingången till baren som är markerad med en ljudfyr med bubblande ljud.
 • Vänd ryggen mot trappan och försök gå rakt över till trapporna som är i tre avsatser på andra sidan gårdsplanen. Till höger om trapporna finns en ljudfyr med plumsane ljud. Sommartid finns det   ett vattenfall till vänster som också fungerar som en ljudfyr. Om du kommer för långt till höger stöter du på några bänkar och får söka dig åt vänster för att hitta trappan. Det finns järnräcken på båda sidorna av trappan. På trappräckena finns markering för första och sista trappsteget.
 • Följ räcket på höger sida. På första avsatsen blir det ett avbrott i räcket. Lite in till höger finns en liten uteplats.
 • Fortsätt framåt och sök upp nästa räcke och gå upp för de två översta trapporna.
 • Fortsätt längs räcket. Efter några meter blir det ett avbrott i räcket där gångvägen frrån receptionen och Mysingen ansluter.
 • När du passerat gångvägen hittar du återigen ett järnräcke på höger sida.
 • Fortsätt tills räcket tar slut och du hör ljudfyren Göken till höger som markerar en grusad stig som leder till systemet med motions- och rastslingor.
 • Till vänster finns nu Hårsfjärdens första hus med två våningar.
 • Fortsätt följa räcket. Mittemot varje ingång finns en markering på räcket i form av en rektangulär platta. Den första markeringen visar alltså entrén till rum 21 och 22.
 • Efter en liten uppförsbacke kommer du till nästa hus.

Vägbeskrivning gångväg till Hårsfjärden via Mysingen

 • Följ höger kantmarkering från receptionen.
 • Efter en kraftig högersväng fortsätter du följa kanten några meter. Du är nu på vägen mot stranden.
 • Korsa vägen och sök upp ett järnräcke.
 • Följ räcket på din högra sida. Räcket svänger kraftigt höger nästan omedelbart.
 • Fortsätt några steg och korsa sedan vägen och sök upp ett likadant järnräcke som du ska ha på din vänstra sida.
 • Följ räcket förbi en ljudfyr med pipande ljud. Vägen är en uppförsbacke.
 • Följ räcket som svänger kraftigt vänster. Snart övergår räcket i ett rep.
 • Fortsätt uppför backen. När repet tar slut är du framme strax ovanför trapporna. Sommartid hörs vattenfallet på trappans bortre sida.
 • Korsa vägen åt höger och sök upp räcket på höger sida.
 • Fortsätt enligt beskrivning ovan.

Ådfjärden

Ådfjärden är ett långt, lite böjt vitt hus som ligger ovanför den övre parkeringen. I nedre änden på Ådfjärden, närmast parkeringen till vänster när man kommer från huvudbyggnaden, ligger ett hund-spa som är markerat med en ljudfyr med kvittrande ljud. I övre änden av huset finns konferenslokalen Notholmen med träningskök. Rummen ligger på rad med egen ingång längs en loftgång i trä. Loftgången är avgränsad med ett träräcke. Strax ovanför dörrhandtaget finns relief- och punktmarkering med rumsnummer. I Ådfjärden finns rum 51-63. Utanför loftgången till höger när man kommer från receptionen finns det en bänk. För att komma till Ådfjärden måste man passera Hårsfjärden.

Vägbeskrivning till Ådfjärden

 • Följ vägbeskrivningen till Hårsfjärden tills du kommer fram till det andra huset.
 • Följ räcket tills det tar slut. Till höger finns en ljudfyr som har ett bubblande ljud.
 • Snett framåt vänster hörs en ljudfyr med pipande ljud som markerar vägen till toppstugorna.
 • Fortsätt gå rakt fram och se till att ha ljudfyren till toppstugorna till vänster.
 • Snart kommer du fram till en gräskant. Följ gräskanten på din vänstra sida förbi parkeringen.
 • Så småningom hörs en ljudfyr med pipande ljud till höger som markerar grusvägen till bommen och rastslingorna.
 • Längre bort till vänster hörs den kvittrande ljudfyren som markerar hund-spa’t som ligger i ena änden av Ådfjärden.
 • Fortsätt följa vänsterkanten som svänger lite. När du svängt in till vänster korsar du vägen du kommit in på och söker upp en delvis stensatt gräskant som du ska ha på din vänstra sida.
 • Fortsätt längs gräskanten som svänger åt vänster. Efter några meter kommer du fram till ett buskage. När det tar slut har du två val:

1. Mot hotellrummen: Sväng in vänster och fortsätt rakt fram en liten bit tills du kommer till en trappa. Det finns räcken på båda sidorna om trappan. Gå upp för trappan och fortsätt rakt fram in på loftgången med hotellrummen. Rakt fram ligger rum 59.

2. Mot NotholmenFortsätt förbi avtagsvägen och följ gräskanten noggrant. Efter några meter kommer ett litet buskage och direkt efter det finns en soptunna.Vid nästa uppehåll svänger du in vänster och söker upp ett järnräcke på din högra sida. Följ räcket fram till dörren till Notholmen. Där finns även en ljudfyr med pipande ljud som markerar dörren.

Notera att man även kan välja att komma till hotellrummen härifrån utan att behöva gå i trappor. När du svängt in till vänster söker du istället upp ett järnräcke på vänster sida och följer det åt vänster. Du kommer då fram till ingången till loftgången ovanför trappan.

Vägbeskrivning från Ådfjärden till receptionen via Hårsfjärden

 • Alternativ 1
  Från Notholmen följer du räcket på din vänstra sida tills det tar slut. Sväng höger och sök upp gräskanten på höger sida.
  Följ kanten fram till avtagsvägen mot trappan vid hotellrummen och sök upp gräskanten till höger igen.
 • Alternativ 2
  Från loftgången går du rakt fram till trappan. Det finns räcken på båda sidorna av trappan. När du kommit ner för trappan följer du högerkanten. Efter en liten bit svänger du höger 90 grader.
 • Fortsätt längs höger kant tills vägen svänger in till höger. Fortsätt in några steg på vägen.
 • Till vänster hör du ljudfyren med pipande ljud som markerar grusvägen till bommen och rastslingorna.
 • Längre bort till höger hörs den kvittrande ljudfyren vid hund-spa’t.
 • Korsa vägen och sök upp gräskanten som du ska ha på din högra sida.
 • Fortsätt längs gräskanten förbi parkeringen tills du hör två ljudfyrar.
 • Snett fram till vänster hörs ljudfyren med bubblande ljud som markerar räcket utanför Hårsfjärden och till höger hörs ljudfyren som markerar vägen till toppstugorna.
 • Gå mot den bubblande ljudfyren och sök upp järnräcket som du ska ha på din vänstra sida. Till höger har du nu det andra huset i Hårsfjärden.
 • Fortsätt följa räcket ner för backen förbi ingången till den grusade stigen som leder in på systemet med motionsslingor markerad med ljudfyren Göken. Du är nu utanför det första huset i Hårsfjärden. Fortsätt längs räcket tills det tar slut.
 • Till vänster är gångvägen till receptionen via Mysingen, se beskrivning längre ner.
 • Passera gångvägen och sök upp räcket på vänster sida igen.
 • Sommartid hörs vattenfallet till höger om trappan. Följ räcket fram till trappan.
 • Det finns markeringar på trappräcket vid första och sista trappsteget. Du kan följa räcket nerför de båda första trapporna.
 • På den andra avsatsen finns en öppning i räcket in till en liten uteplats. Passera och sök upp räcket på vänster sida och gå ner för den sista trappan.
 • Sommartid hör du hela tiden vattenfallet till höger och längst nere vid trappans fot finns en fontän till vänster.
 • Gå mot Koltrasten åt vänster för att komma till receptionen.
 • För att komma till baren går du rakt över gårdsplanen och lyssnar efter ljudfyr med bubblande ljud.

Vägbeskrivning gångväg mot receptionen via Mysingen

 • Sväng in på gångvägen och sök upp repet på höger sida.
 • Följ repet nerför backen.
 • Efter ett tag övergår repet i ett järnräcke. Efter ytterligare några meter svänger räcket kraftigt höger.
 • Fortsätt till den pipande ljudfyren.
 • Några meter efter ljudfyren korsar du vägen.
 • Sök upp ett likadant järnräcke som du ska ha på din vänstra sida. Följ räcket som svänger kraftigt vänster.
 • Du är nu på vägen mot stranden. Gå några steg och korsa vägen.
 • Följ vänster kantmarkering fram till receptionen.

Landfjärden

Landfjärden är ett hus i två våningar som ligger till vänster om huvudbyggnaden. På nedre våningen finns rum 1-4 och på övre våningen finns rum 11-15. Rum 13 saknas.

Övergripande vägbeskrivning till Landfjärden

 • Gå förbi ingången till baren som markeras av ljudfyr med bubblande ljud.
 • Fortsätt längs huset, men följ inte husväggen eftersom det står möbler där. Gå rakt fram.
 • Sommartid hör du vattenfallet på höger sida.
 • Efter en bit stöter du på en gräskant. Följ kanten på din vänstra sida.
 • Ganska snart svänger kanten åt vänster.
 • Lyssna efter ljudfyren med brusande ljud och gå mot den. Då stöter du på ett järnräcke.
 • Till rum 1-4
  För att komma till rum 1-4 ska du ha järnräcket på din högra sida. Följ räcket ner för backen in på uteplatsen utanför rummen. Närmast järnräcket finns ingången till rum 1 och 2. Längst bort på uteplatsen är ingången till rum 3 och 4. Mellan ingångarna finns det utemöbler längs väggen.
 • Till rum 11-15
  För att komma till rum 11-15 följer du räcket på din vänstra sida mot ljudfyren som har ett brusande ljud. Ljudfyren markerar ingången till rum 11. Övriga rum ligger bredvid.